Fond – Teaterets Venner

Allerede etter fem- årsjubiléet viste NRK interesse for foreningen og laget et TV-program om måten man jobbet på.

Da opprettet foreningen  «Fond for teaterteknisk utstyr til kulturhuset» fordi kommunen hadde glemt å sette av midler til slikt utstyr ved byggingen av ett av Norges første kulturhus (1985). Da Bentein Baardson leste «Terje Vigen» i Fjære Kirke, gjorde NRK opptak og fondet fikk honorar og reprisehonorar både i Norge og Norden.
Fondet samlet inn vel 250 000 kroner  til teaterteknisk utstyr og foreningen fikk «Initiativprisen», Sagatrollet, ved åpningen av kulturhuset i desember 1985. Men ledelsen i foreningen understreket at «hele Grimstad», kulturformidlerne, næringslivet og ikke minst billedkunstnere fra regionen og ulike skuespillere var med og bidro til fondet. Dette var de ikke alene om!

Siden er designet og kodet av Heidi T. Skinningsrud og Helene V. Christensen. || Proudly powered by WordPress.